Personvernerklæring

1. Innledning

Vaar Advokat AS (heretter Vaar) samler inn personopplysninger når du besøker våre nettsider, etablerer et klientforhold, deltar på kurs eller på annen måte tar kontakt med oss. Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

2. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene er Vaar v/daglig leder Thor Beke. Som behandlingsansvarlig er Vaar ansvarlig for å etterleve kravene i personvernlovgivningen som gjelder ved vår behandling av dine personopplysninger.

Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på post@portal.vaar.law.

3. Formål, personopplysninger og rettslig grunnlag for behandling

Vi behandler dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

FormålPersonopplysningerRettslig grunnlag for behandling
Etablering av klientforholdKontaktperson hos selskap: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Privatperson: navn, fødsels – og personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer.Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med klienten, jf.  GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
SakshåndteringKontaktperson hos selskap: navn, e-postadresse, telefonnummer, stillingsbenevnelse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Privatperson: navn, fødsels – og personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer.Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.  Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for at vi skal kunne håndtere og administrere klientens sak.
KunnskapsforvaltningKontaktperson hos selskap: navn, e-post, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Motpartens kontaktperson: navn, e-post, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Privatperson: navn, fødsels – og personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer.Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å kunne gjenbruke dokumenter vi har utformet for klienten i forbindelse med andre oppdrag eller annen intern kunnskapsforvaltning. Dersom det er personopplysninger i dokumenter som gjenbrukes, vil disse bli anonymisert før de benyttes til andre formål.
Lagring/oppbevaring av saksdokumenterKontaktperson hos selskap: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Motpartens kontaktperson: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Privatperson: navn, fødsels – og personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer.Vi oppbevarer saksdokumenter i 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for vår egen del, da det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell.
KlientadministrasjonKontaktperson hos selskap: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Privatperson: navn, fødsels – og personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer. Motpartens kontaktperson: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse.Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten i vårt saksbehandlingssystem. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av at det er nødvendig for å oppfylle avtalen med klienten, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
Markedsføring, eksempelvis utsendelse av nyhetsbrev og informasjon om vår virksomhetNavn og e-postadresse.Vi sender ut markedsføringshenvendelser til e-poster som er registrert på eksisterende klienter som vi løpende yter advokattjenester til, samt til andre som har bedt om å motta denne informasjonen.    Mottakere av våre markedsføringshenvendelser kan når som helst be om å ikke bli tilsendt denne informasjonen eller trekke sitt samtykke tilbake. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et advokatoppdrag. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15 (3). I øvrige sammenhenger skjer markedsføring på bakgrunn av samtykke, jf. markedsføringsloven § 15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.
FaktureringKontaktperson hos selskap: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Privatperson: navn, fødsels – og personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer.Kontaktopplysninger som vi har mottatt fra klient benyttes for fakturering. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av at det er nødvendig for å oppfylle avtalen med klienten, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
IT-drift og sikkerhetKontaktperson hos selskap: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Privatperson: navn, fødsels – og personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer. Motpartens kontaktperson: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse.Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet, herunder utføre oppdatering av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold.

4. Cookies

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til å drifte nettsiden. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

5. Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som yter IT- og andre administrative tjenester til oss. Våre tjenesteleverandører vil kunne få tilgang til personopplysninger vi behandler som ledd i deres leveranse og drift av våre IT-systemer. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med disse tjenesteleverandørene, hvilket betyr at de er pålagt å sørge for at informasjonssikkerheten ivaretas i alle ledd av behandlingen av personopplysningene. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre aktører, med mindre en slik utlevering er lovpålagt.

6. Personopplysningene behandles innenfor EU/EØS-området

All behandling av personopplysninger vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

7. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Når et klientforhold eller en sak har vært inaktiv i 10 år, sletter vi personopplysningene relatert til klientforholdet eller saken.  

8. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en epost på post@portal.vaar.law. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss, dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en epost på post@portal.vaar.law.

9. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner kontaktinformasjonen til Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

10. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen. Oppdatert informasjon er alltid lett tilgjengelig på våre nettsider.

11. Kontaktinformasjon

Vaar Advokat AS
Organisasjonsnummer: 924 478 926
Adresse: Stortingsgata 12, 0161 Oslo
E-post: post@portal.vaar.law
Telefon: +47 922 31 690
Hjemmeside: www.vaar.lawEXAMPLE STRING