Ledende advokater i skjæringspunktet mellom teknologi, anskaffelser og personvern.

Teknologi

Den teknologiske utviklingen skaper muligheter, men stiller også komplekse krav. Våre dedikerte rådgivere har spisskompetanse blant annet innen IT, media, ekom, opphavsrett og e-handel.

Les mer

Personvern

Vi kan personvernregelverket og bistår med alt fra risikovurderinger til implementering av tiltak. Vi gjennomfører helhetlige GDPR-prosjekter og vi tilbyr personvernombud som en tjeneste.

Les mer

Anskaffelser

Offentlige innkjøp er underlagt et omfattende og komplisert regelverk. Vaar bistår både offentlige og private aktører innen alle bransjer med helhetlig anskaffelsesrettslig og -strategisk rådgivning.

Les mer

Vaar Portal

Den digitale kilden til alle dine spørsmål om offentlige anskaffelser

Vaar Portal er et innovativt og nyttig verktøy som samler det du trenger å vite om offentlige anskaffelser på én plattform. Portalen inneholder utfyllende og løpende oppdaterte kommentarer til regelverket om offentlige anskaffelser skrevet av Marianne H. Dragsten.

Innsikt

EXAMPLE STRING